Změna vzhledu

Pravidla zobrazování

V poslední verzi MicroStationu CONNECT Edition Update 16 přichází nenápadná, avšak užitečná novinka: Možnost doplnit definice Stylu zobrazení o pravidlo zobrazování (Display Rules). Uživatel tak získá jedinečnou možnost zobrazovat prvky (2D i 3D) "nějak jinak" podle jejich geometrických vlastností.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Pravidla zobrazování

S novým MicroStationu CONNECT přichází užitečná a (některými uživateli) delší dobu požadovaná novinka: Možnost změnit (popř. vylepšit v pohledu i pro tisk) zobrazování prvků, které splňují nějaké kritérium. Podobných možností a cest je již v MicroStationu více, zmiňme třeba změnu vzhledu (všech prvků v určité vrstvě) podle vrstvy nebo jednoduchá možnost, že celá reference se přebarví podle daného předpisu. Nedávnou novinkou je tématické zobrazování 3D objektů ve stínovaných pohledech. Aktuální novinka - definování a používání pravidel zobrazování je oproti předešlým možnostem, jak změnit vzhled prvku, komplexnější.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Tématické zobrazení

3D modely lze v nové verzi MicroStationu - V8i SS3 - zobrazovat tématicky. Stanovit nějaký parametr, například výšku v ose Z a podle této výšky jednotlivým prvkům přiřazovat barevné odstíny. Technologie je to již vyzkoušená - mohli jste o ni zavadit například v aplikacích Geographics nebo Bentley Map.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Vzhled vrstev - teoretický úvod

Základní možností, jak donutit prvky, aby "vypadaly jinak" než ve skutečnosti je Vzhled vrstev - speciální atribut pohledu, který, je-li zapnut, způsobí, že prvky se náhle (podle zatím neznámých pravidel) přebarví, nakreslí v pohledu jinou tloušťkou a typem čáry. A nemusí to být jen prvky z aktivního modelu, změna může potkat i prvky z (jakékoliv) reference. Jak Vzhled vrstev využít?

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Jak barevně odlišit referenci

Jakmile je k aktivnímu modelu připojeno několik (až mnoho) referencí bývá často problém se v tom vyznat. Nabízí se jednoduché rozlišování - barva. Každá reference (všechny její viditelné prvky - ať jsou barevné jakkoliv) bude vykreslována jednotnou barvou, pro každou referenci jinou.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...