Atributy pohledu

Osový kříž zobrazený v pohledu

Především při práce ve 3D modelu může uživatelům pomoci jednoduchá vizuální pomůcka - Osový kříž - symbolizující aktuálně používaný souřadnicový systém.  "Značka" tohoto souřadnicového systému se objeví v pohledu, pokud to pohledu nařídíme v jeho dialogu Atributy pohledu

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Zobrazená množina

Mezi atributy pohledu naleznete jeden nový (od verze XM), který se jmenuje Zobrazená množina, a který, pokud ho použijete bez předešlé přípravy, tak velmi pravděpodobně nic neudělá. K čemu slouží?

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Mřížka

Atribut pohledu Mřížka umožňuje uživateli vidět v určeném pohledu (kromě prvků z modelu, referencí a rastrů) jednoduchou síť ekvidistantních linií a bodů. Mřížka slouží jako účinná pomůcka nejen pro "odezírání" vzdáleností a rozměrů, ale může se hodit i při vytváření kresby.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Atributy pohledu, přehled a možnosti

Uživatel má v každém modelu a v každém okamžiku dvě základní možnosti, jak 2D nebo 3D model v určeném pohledu vidět. První, důležitější a technologicky pochopitelnější možnost je vypnutí/zapnutí vrstvy. Přesněji: Rozhodnutí, zda prvky z konkrétní vrstvy budou, nebo nebudou v pohledu vidět. Druhou, doplňkovou možností je nastavení jednotlivých atributů pohledu, tj. rozhodnutí, zda určitá (někdy velmi specifická) vlastnost v pohledu nastane, či nikoliv.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...