Uživatelský vzhled

Výzva u kurzoru

V posledních verzích MicroStationu CONNECT Edition (a ve všech odvozených produktech) nabídli tvůrci uživatelského rozhraní novinku. Možnost zobrazovat výzvy (prompts) k jednotlivým nástroj, úlohám a postupům v plovoucí bublině u kurzoru.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Prostředí V8i dostupné v CONNECT verzi

V nejnovější verzi MicroStationu CONNECT Edition - Update 14 (verze 10.14.00.105) má uživatel možnost snadno a především rychle přepnout standardní CONNECT uživatelské rozhraní (tj. pásy neboli ribbony) do starého, známého, V8i uživatelského rozhraní.

Číst dál: Prostředí V8i dostupné v CONNECT verzi

Panely nástrojů v CONNECT

Uživatel MicroStationu nebo PowerDraftu používající verzi V8i zažívá zpravidla při přechodu na novou verzi CONNECT Edition potíže, protože si musí zvyknout na významnou změnu v uživatelském prostředí - místo panelů nástrojů je nucen používat pásy (ribbony).

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Závada v Rychlých klávesách

MicroStation (popř. PowerDraft) CONNECT Edition nabízí uživatelovi možnost aktivovat (nějaký) nástroj, popř. otevřít (nějaký) dialog pomocí Rychlých (horkých) kláves. Nicméně tato rychlá a příjemná (když se uživatel pro oblíbený nástroj naučí příslušný dvojhmat) služba má nepříjemnou závadu.

Číst dál: Závada v Rychlých klávesách

Připíchnutá skupina z pásu

Uživatelské prostředí, které používá MicroStation/PowerDraft CONNECT, je díky pásům (ribbonům) dosti proměnlivé, až to je někdy na závadu. Je dobré vědět, že skupiny nástrojů (ikon, přepínačů, menu variant, atp.), které si uživatel oblíbil, mohou být přítomny na obrazovce neustále. Stačí je připíchnout (anglický termín je: pin).

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Panel rychlého přístupu

V MicroStationu (popř. PowerDraftu) CONNECT může uživatel využívat nový panel s ikonami. Jmenuje se Panel rychlého přístupu (Quick Access Toolbar).

Číst dál: Panel rychlého přístupu

Pravé tlačítko na pásu

V tomto článku je popsáno, jak v MicroStationu CONNECT nabízí pravé tlačítko v různých situacích (kam právě ukazuje kurzor) všelijaké kontextové nabídky. Na jednu důležitou situaci se nyní podíváme podrobněji: Jak vypadá kontextová (rozbalovací) nabídka, když kurzor ukazuje na nějaký pás, nebo na skupinu v pásu.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Rychlé klávesy v MicroStation CONNECT

Nová verze MicroStationu CONNECT umožňuje pomocí rychlých kláves aktivovat požadovaný nástroj bez nutnosti bloumat po obrazovce kurzorem a mačkat levé tlačítko na myši.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Pravé tlačítko v MicroStation CONNECT

Nová verze MicroStation CONNECT používá pravé tlačítko myši nejen jako přerušovací (rychlé klepnutí), ale také jako prostředek k vyvolání kontextové nabídky (stisknutí a přidržení). Tento princip byl zaveden (jak velela aktuální móda) již ve verzi V8i. Nicméně nový MicroStation CONNECT nabízí některá vylepšení a především zjednodušení.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Proměnlivá kontextová nabídka

Kdysi dávno, přesněji v minulém tisíciletí, se v hlavách (tehdy ještě mladých a neklidných) vizionářů firmy Bentley usadila myšlenka vytvořit CAD aplikaci nového typu a zároveň budoucnosti - tzv. objektový MicroStation. Z této vize bohužel/bohudík (nehodící se škrtněte!) sešlo. Oč tehdy šlo? Základní myšlenka byla prostá, avšak pravděpodobně neuskutečnitelná: Uživatel by ve výkresech nepracoval s obyčejnými prvky, ale s objekty (pod tímto pojmem si zkuste představit cokoliv...), a každý objekt by měl svoje vlastní postupy tvorby, údržby, změny, likvidace atp. Objektový MicroStation by již neměl panely s obecnými nástroji typu Kopírovat, Změnit rozměr, Kótovat ap., ale měl by metody - jakmile by se kurzorem ukázalo na nějaký objekt (úsečka, reference, rastrový obrázek, XLS tabulka, rámeček kresby,...) tak by se uživateli nabídly jen takové akce, který pro daný objekt mají smysl. 

Zaregistrujte se a přečtěte si více...