Nový starý Bentley Map V8i

V létě 2016 Bentley pro své "mapové" a GIS uživatele připravili nové verze produktů řady Bentley Map. Avšak pozor, nejedná se o přechod na vyšší verzi CONNECT (tj. označení 10.00.xx.xx), nýbrž pouze o další postupný krok v řadě V8i (označení 8.11.xx.xx).

Od srpna 2016 je k dispozici nové kompletní portfolio Bentley Map v češtině. Jedná se produkty: 

 • Bentley Map - základní platforma pro sběr, vytváření, editaci, sdílení a prezentaci 2D i 3D geoprostorových dat
 • Bentley Map Enterprise - doplnění Bentley Mapu o speciální nadstavby a 3D GIS postupy - např. o aplikace Zjišťování kolizí a Descartes - včetně interaktivního zpracovávání rastrů, škálovatelného modelu terénu a bodových mraků.
 • Bentley Map PowerView - prohlížení a snadné doplňování GIS dat a projektů; "lehká" verze Bentley Mapu.

Poznámka: Podrobný popis, jak se tyto tři produkty od sebe liší, naleznete v přehledné tabulce v ReadMe souboru; kapitola Typy produktů.

Všechny tři produkty mají společné označení V8i (SELECTseries 4) Update 3. Pokud chcete, můžete je porovnat s posledními verzemi z roku 2015.

Aktuální verze Bentley Map "českého" portfolia (ke dni 14.9.2016),  jak je ke stažení (pro SELECT uživatele) na obvyklém místě, jsou tato:

 • Bentley Map - 08.11.09.714
 • Bentley Map Enterprise - 08.11.09.763
 • Bentley Map PowerView - 08.11.09.763

Dříve byl (nejen) Bentley Map k dispozici ve dvou instalačních sadách (variantách), říkalo se jim: "Standalone" a "for MicroStation". Instalační sada "Standalone" v sobě obsahuje instalaci jak aplikace - v našem případě Bentley Mapu, tak i instalaci celého "nosného" MicroStationu. Instalace proběhne najednou jedním ".exe" souborem. Velikost instalačního balíčku je zpravidla větší než 1 gigabyte. Instalační sada "for MicroStation" obsahuje jen instalaci aplikace - v našem případě Bentley Mapu. Tuto instalaci je možné provést jen tehdy, pokud již na počítači je nainstalován MicroStation, avšak nejen to, musí to být taková verze MicroStationu, která se s "doinstalovanou" aplikací dohodne. Což bylo někdy nesnadné zjistit a zkontrolovat... 

Proto Bentley učinili dosti zásadní rozhodnutí a pro všechny aplikace - nejen pro Bentley Map a Bentley Map Enterpise zrušili možnost instalace "for MicroStation". Pro uživatele je to úleva, protože vše  je v jednom balíčku. Výjimkou jsou ti uživatelé, kteří už mají nainstalován a konfigurován "holý" MicroStation, a chtějí do něj pouze aplikaci typu Bentley Map "zasunout". Těm nezbývá než instalovat nanovo s Bentley Mapem příslušný MicroStation - čímž možná budou v MicroStationu nechtěně povýšeni na novější verzi, a také mohou ztratit, díky výměně MicroStation za MicroStation některá svoje nastavení a přizpůsobení. Zatím nemohu posloužit vlastními nebo od uživatelů získanými zkušenostmi. 

Poznámka: Podobně jako Bentley Map měla dvě instalace "Standalone", "for MicroStation" i aplikace Descartes, a to do verze 8.11.09.722 (jaro 2016). Připravovaná verze CONNECT - 10.00.00.48 - zatím je k dispozici anglická verze - již bude také jen ve variantě Standalone.

K budoucímu vývoji Bentley Mapu několik poznámek/novinek/varování/upozornění/..., které byly nedávno zveřejněny:

 • Aktuální verze V8i (SELECTseries 4) Update 3 (8.11.09.714 popř. 8.11.09.763) obsahují, ačkoliv jsou ještě na úrovni V8i, některé výdobytky z verze CONNECT: Podřizují se pokynům, které uživatel připravil v aplikaci CONNECTION klient, umožňují publikovat i-modely a PDF na osobním portálu (Personal Portal). Navíc lze využívat - pokud je uživatel u Bentley evidován (viz CONNECTION klient) - cloudovských služeb, jak je nabízí MicroStation CONNECT a Bentley Cloud Services. 
 • Bentley Map produkty V8i nelze používat s MicroStationem CONNECT. Verze 8.xx.xx.xx (Bentey Map) a 10.xx.xx.xx (MicroStation) spolu nikdy spolupracovat nebudou - důvod je zcela zásadní, "osmičkový" Bentley Map je 32-bitový, "desítkový" MicroStation je 64-bitový.
 • Instalační sady "for MicroStation" už nebudou používány - podrobnosti viz výše.
 • Zatím není znám termín, kdy bude portfolio Bentley Map přeneseno na "desítkovou" verzi CONNECT. Bentley vydali zprávu, že se připravuje nová generace jejich geoprostorových produktů (tedy i portfolia Bentley Map). Časový harmonogram, alespoň rámcový typu "v příští pětiletce", zatím nebyl zveřejněn. Osobní poznámka: Bentley Map vždy výrazně časově zaostával za základními Bentley produkty, například po uvedení MicroStationu V8i (podzim 2008) se na portfolio Bentley Map V8i čekalo více než dva roky. Mám obavu, že prodleva mezi MicroStationem CONNECT a Bentley Map CONNECT bude delší...
 • A dobrá zpráva na závěr: Bentley si položili řečnickou otázku: "Jaká je budoucnost Bentley Mapu V8i?", a také si ji zodpověděli: "Bentley mají v úmyslu v dohledné budoucnosti (foreseeable future) produkty řady V8i podporovat."

 

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
 • Žádné komentáře