Buňky v CONNECT

V minulém článku jsme zjišťovali, jak se změnily možnosti při umisťování nového textového prvku do modelu mezi verzemi V8i a CONNECT. Zkusme nyní něco podobného provést u buněk. Porovnejme, jak se s příchodem nové CONNECT verze změnila práce s buňkami.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Šrafování v řezech (automatické)

Jakmile ve 3D pohledu aplikujeme řez, můžeme prvky (přesněji tělesa) v řezné rovině vidět nejen s atributy (barva, typ a tloušťka čáry), jak je definuje styl zobrazení, ale také vyšrafovány (popř. vzorovány). Tento článek (včetně instruktážního filmu) ukazuje, jak zajistit, aby tělesa v řezu byla automaticky a asociativně šrafována (nebo vzorována). Námět a především řešení tohoto problému je dílem Petra Haupta, kterému mnohokrát děkuji za poskytnutí "autorských práv". Je báječné, když si šikovný praktický uživatel najde problém, pak si ho sám vyřeší a navíc mi to všechno prozradí!

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Jak změnit bodovou buňku na grafickou a naopak

Už víme, jaký je rozdíl mezi grafickou a bodovou buňkou. V tomto článku si ukážeme, jak mezi těmito dvěma variantami buněk přecházet. Zajímat nás budou oba zásadní postupy: 1) Jak změnit typ buňky v knihovně buněk. 2) Jak změnit typ buňky u buňky, která je již umístěna do výkresu.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Grafická a bodová buňka

Pokud umisťujete do výkresu buňky z připojené knihovny buněk, všimněte si, zda se jedná o buňku grafickou či bodovou. Mezi těmito typy jsou rozdíly, které se mohou pro nepoučeného uživatele zdát podivné.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Šrafování obtéká text

Pří šrafování a vzorování je třeba (především při používání metody Uvnitř) často řešit kolizi mezi šrafou/vzorováním a již existujícím textem. Nástroje typu Šrafovat a Vzorovat obsahují jednoduchý postup, jak budou budoucí šrafy/vzorování zohledňovat texty popř. texty v kótách.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Index buněk

V MicroStationu (a PowerDraftu) V8i se objevila mezi nástroji pro práci s buňkami nová možnost - Vytvořit index buněk. Indexem v tomto případě rozumíme přehledný seznam.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Klávesa Ctrl pomáhá určit více prvků

Často, nejen při šrafování a vzorování (viz filmová ukázka) je potřebné určovat pro nějakou akci postupně více prvků. Především se jedná o situaci, kdy pracujeme s Metodou typu Průnik, Sjednocení a Rozdíl. Ve 2D nástrojích je tato technologie použita například u šrafování/vzorování a měření, ve 3D jsou tzv. booleovské operace často využívány při vytváření těles. 

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Asociativní šrafování

Při šrafování a vzorování je možné využívat přepínač Asociativní, který zajistí, že vytvořené šrafy (vzory) jsou svázány se šrafovaným prvkem. Princip asociativity funguje u vzorování naprosto stejně jako u šrafování, a tak si ho ukažme u šrafování.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Anotační buňka

Měřítko anotací může mít vliv i na buňky, avšak buňky jsou choulostivé květinky a potřebují speciální zacházení a vyžadují zvláštní prametry. Když uživatel všechny požadavky splní, bude mu anotační buňka sloužit dobře. To znamená: bude měnit svou velikost podle měřítka anotací.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Bezešvé vzorování

Jak určit v MicroStationu, aby vytvářené vzorování bylo bezešvé? Aby jednotlivé dílčí vzory na sebe plynule navazovaly - shora dolů a zprava doleva (a naopak), aby výsledné vzorování bylo jednolité.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...