Nové české OpenCities Map aplikace

V listopadu 2019  Bentley uvolnili novou kompletní řadu OpenCities Map produktů v češtině.

OpenCities Map je nový název pro "bývalé" produkty Bentley Map. Podrobnosti o této významné, leč formální změně se dočtete v tomto článku, který upozornil na předešlé (Update 3) verze těchto produktů.

Po pěti měsících Bentley u všech OpenCities Map (OCM) produktů pokročili k Update 4 (10.04.00.42). Uživatelé dílčích produktů: Map, Map Enterprise, Map PowerView si tak mohou na obvyklém místě stáhnout nejnovější verze, respektive jejich instalaci.

Co je nového ve verzi Update 4:

 • Možnost přímo číst a zapisovat z a do databází ArcGIS Server a ArcGIS Online.
 • Podpora doplňkového souřadnicového systému je nyní dostupná přímo na pásu Pomůcky.
 • Je možné pracovat s kartografickými styly zobrazování v pohledech a při tisku, nástroje jsou na základním pásu.
 • Správce map nyní obsahuje možnost exportovat mapy do standardních MicroStation prvků, aby s nimi bylo možné aktivně pracovat i mimo prostředí OpenCities Map.
 • Nástroje na rozdělování a slučování mnohoúhelníků lze nyní použít i pro 3D prvky; příslušné nástroje naleznete je v pásu Upravit.
 • Byl významně vylepšen výkon (tj. rychlost) při otevírání výkresu s více modely.
 • Nové příkazy pro práci s uloženými vyhledáváními (soubory typu: * .ecquery.xml).
 • (Technologická ukázka) Nástroje na popisování jsou vylepšeny na několika místech: určování frekvence popisků, určování typu oblasti s popiskem, oříznutí označených prvků podle pohledu, nastavení maximálního koeficientu pro velikost popisku, řešení (detekce) kolize popisku a ostatních textů v modelu apod.

Stručný popis novinek, které se objevili v předešlých verzích OpenCities Map (do verze Update 3 včetně):

 • Podpora verze Oracle 18c
 • Při práci s připojenými referencemi (změna polohy, změna hranice oříznutí, změna velikosti, ap.) může uživatel používat stejné postupy jako v MicroStationu.
 • Nový pracovní tok (workflow) pro topologické čištění mapových modelů. Jednotlivé topologické nástroje jsou nyní v jednom přehledném panelu.
 • Formát FME je možné nově používat pro import a export dat. K dispozici je i formát GML 3.2.1 - Geography Markup Language. 
 • K dispozici jsou 3D manipulační nástroje pro editaci objektů typu SmarSolids, pro vytváření vazeb mezi objekty a vizualizační/animační nástroje a postupy; stejně jako v MicroStationu.

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
 • Žádné komentáře