Nový MicroStation CONNECT, Update 13

Bentley dne na počátku září 2019 uvolnili novou, již 13 Update verzi (českou) MicroStationu CONNECT Edition. SELECT uživatelé si ji mohou stáhnout na obvyklém místě, nebo si její instalování nechat automaticky provést pomocí Služby CONNECTION Client.

Kromě několika nepatrných vylepšení (viz níže) na uživatele ve "třináctce" čeká jedna zásadní novinka (možná spíše "starynka") - je možné používat staré, dobré a především vyzkoušené rozhraní z verze V8i. Jako technologickou ukázku si to můžete vyzkoušet, avšak nezapomeňte na základní pravidlo pro Technologické ukázky: "Používání je na vlastní nebezpečí". Předpokládám, že v tomto případě nějaké neodhalené chyby této "nové" technologie (tj. starého uživatelského rozhraní) nijak nepoškodí výkres, pouze by vás mohly, jako zkušeného uživatele starého rozhraní, poplést.

V8i rozhraní je třeba v MicroStationu CONNECT U13 aktivovat. Není to snadné. Provedete to ve třech krocích.  

1) Při spuštěném MicroStationu (s nějakým aktivním výkresem) se pomocí nabídky Soubor přesuňte do Zákulisí. Zvolte v levém sloupci možnost Nastavení/Uživatelská. Zde klepněte na (předposlední) tlačítko: Úlohy.

2) Automaticky se vrátíte do výkresu a standardního GUI MicroStationu. Zde v políčku (zcela vlevo nahoře) pro výběr pracovního toku zvolte položku: Panel úloh. Pak ožije do té doby ztlumená ikonka vpravo od této položky: Vybrat úlohu. V rozbalené nabídce si můžete zvolit, jaké pásy z CONNECT verze se vám zpřístupní. To nás nyní nezajímá.  Popatřeme až na tu poslední, novou.

3) Výběr nové položky V8i Témata úkolů (V8i Task Theme) otevře staré známé V8i rozhraní. 

Tři důležité poznámky:

A) Při takto aktivovaném V8i rozhraní je možné i nadále používat ikony na pásech. Pokud nechcete pásy vidět (a používat), tak je možné je sbalit (nebo rozbalit) pomocí zobáčku vpravo nahoře - vedle políčka Hledat pás (F4). Na předešlém obrázku jsou pásy sbaleny.

B) Pokud se chcete "V8i rozhraní" zbavit, stačí vybrat jiný pracovní tok, než Panel úloh. Nebo v rozbalovací nabídce s nabídkou panelů úloh zvolit jinou možnost než V8i Témata úkolů.

C) Pokud chcete stejně jako ve verzi V8i používat klávesové zkratky typu: dvojúder "Q1" spustí nástroj  Umístit Smartline, dvojúder "32" (nebo "šě" podle toho, jakou máte aktivní klávesnici - česká/english) spustí nástroj Přesunout prvek, musíte tuto možnost v MicroStationu CONNECT U13 ručně zapnout v Přednostním nastavení. Nabídka Soubor/Nastavení/Uživatelská/Přednostní nastavení.

V kategorii Přiřazení kláves je třeba zapnout přepínač Používat přiřazení kláves. A s ním možná i přepínač následující, abyste měli možnost klávesou zkratku na ikoně vidět.

Jakmile toto přednostní nastavení provedete, tak se ikony v "V8i úlohách" zpřístupní (promodrají) po stisknutí klávesy F12 (popř. Esc) - jak jste zvyklí z verze V8i.

Bohužel ne všechna nastavení a efekty se podařily z V8i převést do MicroStation CONNECT Edition. Například klávesové zkratky v AccuDraw zůstávají stejné, tedy nové - podle úzu CONNECT verze.

Z dalších novinek v U13 bych ještě rád zmínil, že byla (konečně!) Zrušena úvodní obrazovka s příklady a výukovým rozcestníkem - uživatel po spuštění MicroStationu přímo dostane možnost vybrat si, jaký výkres bude používat. Dřívější příklady a ukázky nyní naleznete v kartě Nápověda, na ikoně Příklady.

A jedna novinka pro ty uživatele, kteří vytvářejí kvalitní rendering. Od verze Update 13 mohou používat technologii  Physically Based Rendering (PBR), která přesně reprezentuje povrchy materiálů v součinnosti s osvětlením. Editor materiálů lze nyní používat v PBR režimu. Lze tak vytvářet (ve všech světelných prostředích) realističtější vypadající materiály.

Dost dlouho (3 roky a 13 verzí) Bentley trvalo, než splnili častý a (podle mne) zásadní uživatelský požadavek: Aby nový MicroStation CONNECT mohl vypadat jako starý MicroStation V8i. Nicméně nyní už uživatelé tuto možnost mají.

Důležité doplnění: Ve navazující verzi MicroStationu CONNECT Edition Update 14 z května 2020 je postup, jak si zrpovoznit staré, V8i uživatelské rozhraní mnohem jednodušší, podrobněji v tomto článku.

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře