Nový MicroStation CONNECT Update 4

Po určitých odkladech byl koncem února 2017 uvolněn pro SELECT zákazníky nový MicroStation CONNECT Edition.

Pokračuje v logické posloupnosti - je označován jako Update 4  - a jeho číslo verze je (podle této technologie logické): 10.04.00.46.

Nečekejte žádné převratné, zásadní, šokující a dechberoucí novinky. Od těchto těžkostí si doufám zase několik let odpočineme. MicroStation CONNECT Edition Update 4 je typický malý upgrade, který obsahuje několik novinek a vylepšení - některé z nich jsou zatím v kategorii Technologická ukázka (Technological Preview). To znamená, že uživatel je může používat jen na vlastní nebezpečí.

Následující seznam obsahuje výběr (podle mne důležitých) novinek a oprav z MicroStationu CONNECT Edition Update 4 oproti dřívější verzi.

  • Základní konfigurační adresář (který obsahuje soubor ConfigurationSetup.cfg) je možné zvolit již během instalace. To ulehčí a především zkrátí práci všem administrátorům, kteří chtějí instalaci a provoz MicroStationu na jednotlivých klientských počítačích mít pod svou kontrolou. 
  • Umístění souborů typu DGNWS (Dgn work set - řídící soubory pro jednotlivé pracovní sady) je možné nyní ovlivnit na pracovních stanicích  pomocí  konfiguračních proměnných (_USTN_WORKSETDGNWS a _USTN_WORKSETSDGNWSROOT). Novinkou jsou šablony pracovních sad, které výrazně ulehčí tvorbu typizovaných (sobě podobných datových sad).
  • Plná podpora Real DWG 2017 a formátu IFC 4
  • (3D) V parametrickém modelování je nový nástroj na konstrukci parametrických objektů po trase, včetně provádění booleovských operací. Lze tak například snadno v tělese vyvrtat sekvenci otvorů rozmístěných podle lineárního prvku (úsečka, křivka, oblouk,...).
  • (Vizualizace) Zjednodušený export 3D modelu do aplikace LumenRT - již není třeba předem definovat polohu kamery, stačí správně natočit pohled na 3D model. Nová možnost - vytváření "Stereoscopic VR Renderingu".  Podpora QuickVision 5.
  • (Pouze pro uživatele, kteří mají zakoupen přístup do Bentley Cloud Services) Bentley CONNECT Školitel (Advisor) - nová služba pro mj. získávání videí z Bentley LEARNServeru a Bentley YouTube kanálu,  zajišťuje přístup na Bentley Wiki a do portálu Bentley Communities, atp. Spuštění této služby při testování MicroStationu CONNECT Edition Update 4 způsobovalo podivuhodnou chybu. Chyba tato byla několik týdnů odstraňována (proto se vydání této verze MicroStationu o 2 měsíce zdrželo), nicméně odstraněna nebyla, a tak je přítomna i v této oficiální verzi. Proto důrazně  nedoporučuji Bentley CONNECT Školitele pouštět. Nicméně chyba není destruktivní, když ji způsobíte, stačí MicroStation ukončit a spustit znovu.

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře