Jak vytvořit 3D PDF

Bouřlivý rozvoj formátu PDF nám nyní umožní akci, na kterou před několika lety ještě nebylo ani pomyšlení. Náš skvělý 3D model (domu, mostu, rypadla, ozubeného kola, města,...) nyní můžeme snadno zprostředkovat "ve vší kráse a komplexnosti" i lidem, kteří MicroStation (nebo alespoň Bentley View) nemají, nebo ho nechtějí používat. Stačí málo - 3D model správným postupem vytisknout do PDF a tento soubor prohlédnout v PDF prohlížeči (např. Acrobat Reader verze 9 nebo 10 nebo novější).

Jak vytvořit PDF soubor se dočtete v tomto článku, proto se zaměříme "jen" na tu důležitou drobnost - jak říci PDF souboru, že je 3D stejně jako aktivní model, včetně tří základních vymožeností: Natočení pohledu, typ renderingu a změna osvětlení.

Protože chceme, aby výsledné PDF mělo nějakou štábní či firemní kulturu, uděláme nečekaný krok stranou. Nebudeme "tisknout"  (tj. ukládat do PDF) přímo 3D model, ale budeme "tisknout" 2D (sic!) tiskový arch, do něhož bude 3D model referenčně připojen. Jinak řečeno: budeme postupovat stejně, jako kdybychom 3D model (popř. jeho pohledy, řezy ap.) tiskli - prostřednictvím připravených archů na plotru na skutečný papír.  

I když bude na 2D tiskovém archu 3D model "zdegradován" o jeden rozměr - stále to je 3D model - a MicroStation/PowerDraft snadno přesvědčíme, že při "tisku" do PDF se má třetí rozměr použít.

Proveďme postupně tyto kroky:

1. Vytvoříme si tiskový arch a připravíme si do něj vše potřebné (rámeček, formát papíru, měřítko, razítko firmy,...), aby splňoval štábní kulturu naší firmy.

2. Do archu jako referenci připojíme požadovaný 3D model - můžeme použít buď nějaký připravený uložený pohled, nebo pojmenovanou ohradu, nebo standardní pohled typu Shora, Izo,...

Doporučuji vybrat jednoduše natočený pohled - třeba izo, není třeba příliš mudrovat, jak natočení bude nastaveno, protože budoucí uživatel budoucího PDF si bude moci 3D model natočit (a také nasvítit nebo renderovat) podle libosti.

3. 3D referenci můžeme již nyní vidět v různém renderovaném (stínovaném) režimu - nesmí nás zmást že jsme ve 2D Archu. Reference je 3D a proto s ní můžeme nějaké 3D akce provádět. Změňme proto obyčejné stínování - tj. Drátový model na Hladké stínování...

Referenci vybereme v seznamu připojených referencí v dialogu Referenční výkresy, a levým tlačítkem myši klepneme na položku ve sloupci Prezentace - pravděpodobně tam máte nastaveno, že prezentace je provedena drátovým modelem. Po klepnutí se otevře dialog, kde je možné nastavit řadu parametrů, jak je tato reference v tiskovém archu ukazována. Nás zajímá položka nahoře - Styl zobrazení


Volba "(podle rodiče)" znamená, že reference je viděna stejně, jako samotný 3D model, kdybychom ho otevřeli jako aktivní model. To nám v tomto okamžiku nevyhovuje, nechceme se nechat nastavením samotného 3D modelu ovlivňovat, a tak pro zobrazování na tomto archu určíme, že 3D model bude ukazován v Hladkém stínování.

Následující obrázek ukazuje, jak se 3D model na "placatém" archu pěkně vybarvil. Všimněte si, že se nastavení ve sloupci Prezentace změnilo.

4. Je třeba vybrané referenci ve 2D archu nařídit, aby do PDF "přinesla" i třetí rozměr. To zajistí obrázkový přepínač Tisknout jako 3D (PDF). Na předešlém obrázku na něj ukazuje kurzor.

... a to je všechno... nyní stačí provést poslední krok - vytvořit (vytisknout) PDF.

Poznámka: Při tisku do PDF vypněte přepínač Rastrovat - který by zajistil, že vše bude převedeno na rastrové obrázky, což by nás skutečně nepotěšilo...

5. Vytvořené PDF otevřete. Na první pohled se bude tvářit obyčejně - 3D model v něm bude ukázán stejně, jako před chvíli v pohledu vMicroStationu/PowerDraftu - tj. promítnut (ukrácen o jeden rozměr) na 2D archu. Avšak stačí přijet kurzorem nad 3D model a PDF náhle ožije a nad 3D modelem ukáže ikony, kterými je možné model ovládat. V mém Acrobat Readeru verze 10 vypadají takto:

První ikona vlevo zajistí otáčení 3D modelu, ikona s domkem vrátí pohled do výchozího stavu, ikona s uzlíky (4.) nabídne seznam vrstev a uživatel si může vybrat, které prvky v PDF uvidí a které nikoliv. Další ikony nabídnou metodu renderingu (podobné jako v MicroStationu), způsob osvětlení a vybarvení pozadí. 

Poznámka: V tiskovém archu může být referenčně připojeno více 3D modelů. Pak bude možné v PDF s každým z nich otáčet (popř. měnit jejich stínování) nezávisle na ostatních.

Související články:

Jak vytvořit vícestránkové PDF

Vrstvy v PDF

3D tisk na 3D tiskárně

(Snad) dočasná nesnáz při tisku bodového mraku do 3D PDF

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře