Pripojenie referencie DGN V8 ku DGN V7 - ako sprístupniť vo V8

Príspevok bol inšpirovaný dotazom  zákazníka:
Pre kontrolu som si chcel pripojiť DGN V8 k pôvodne dodanému výkresu vo formáte  DGN V7. Otvoril som si teda DGN V7 v MicroStation a k nemu som chcel referenčne pripojiť DGN V8. Nešlo to – objavilo sa len hlásenie o pracovných režimoch.

Hlásenie o pracovných režimoch:

Odpoveď:

Neboli ste úspešní, pretože MSTN má po nainštalovaní také nastavenie, ktoré neumožňuje  pripojenie DGN V8 referenčne ku DGN V7.  Ako je ale dobrým zvykom u Bentley aplikácií: je to možné nastaviť :-) !

Povedzme si teda ako:

  1. Vypnite MicroStation
  2. Vyhľadajte vhodný konfiguračný súbor (*.CFG, *.UCF) v konfigurácii MicroStation
  3. Na koniec vybraného konfiguračného súboru pridajte tento riadok:  _USTN_CAPABILITY_V7 < +CAPABILITY_REFERENCE_V8
  4. Konfiguračné súbory sú prosté textové súbory editovateľné napr. Notepad-om.
  5. Súbor uložte a zatvorte.
  6. Naštartujte MicroStation a otvorte súbor DGN V7  - teraz môžete k nemu pripojiť referečne aj DGN V8.

Nastavenie tejto vlastnosti MictoStation-u vychádza z informácie v súbore capability.list, ktorý je súčasťou štandardnej inštalácie MicroStation. Je tam zoznam možných prepínačov, ktoré možno využiť. Je toho hodne a popis je v angličtine, takže ak si nebudete vedieť rady, ozvite sa nám.

Poznámka ku konfiguračným súborom: výber niektorej z uvedených možností závisí od konkrétnej inštalácie  a požiadaviek používateľa, preto sme neuvádzali konkrétny súbor. 

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře