Parametrický modelář v CONNECT (1.)

V MicroStationu CONNECT se podařilo Bentley výrazně (oproti verzi V8i) zjednodušit a vylepšit 3D parametrického modeláře. Ukažme si na jednoduchém příkladu, jak snadno se s ním nyní pracuje a jaké přináší nové možnosti.

Vybereme si (namátkou) jednu z modelovacích funkcí. Zkuste mi uvěřit, že jiné se budou chovat v klíčových okamžicích podobně. Vylosovaným nástrojem je Oříznout těleso křivkou (Cut Solid with Curve), který se skrývá na pásu Objekty - aktivní je nabídka Tělesa, a je třeba spustit pracovní tok Modelování (menu variant vlevo nahoře).

Abychom tento nástroj mohli vyzkoušet, musíme už ve 3D modelu mít něco připraveno. V naší ukázce to je červená podlaha - tu nijak upravovat ani využívat nebudeme, je tam pouze proto, aby klíčový objekt - zelený hranol - na něčem stál. Žlutá kružnice se vznáší nad hranolem a hnědý šestiúhelník plave před čelní (osvětlenou) stranou hranolu. Tyto dva 2D prvky použijeme jako řezací profily a pomocí těchto profilů hranol svrchu a zprava prostřelíme. Obě střely vypálíme najednou.

Nástroj Oříznout těleso křivkou má v okně Parametry funkce několik parametrů, které mohou akci dost významně ovlivnit. Zvolme nejdříve (první) Metodu: Vnitřní profil (Vnější profil si ukážeme na závěr), Směr otvoru: Oba (tzn. že střela vyrazí od určeného profilu - kružnice, šestiúhelníku - oběma směry, a tak si určitě cílový objekt-terč najde).  (druhou) Metodu nastavme na Skrze - střela hranolem proletí až na dno, a tak nemá smysl nastavovat Hloubku. A poslední položka - Profil: Skrýt. Až profily (kružnici, šestiúhelník) použijeme, tak se automaticky z modelu odstraní.

Nečeká nás triviální akce typu Kopírovat prvek, a tak pečlivě sledujme Stavový řádek vlevo dole, abychom se do osidel tohoto nástroje příliš nezapletli.

Nejdříve máme určit těleso nebo plochu. Určíme tedy zelený hranol, který se okamžitě zvýrazní k tomu určenou zvýrazňovací barvou - zde je to fialová. Následně máme určit řezací profil - to je žlutá, nad hranolem levitující kružnice. Ta se také po určení změní barvu na fialovou, navíc se ukáže směr "střely" - v našem případě dolů do hranolu, a v hranolu se čárkovaně načrtne budoucí otvor.

My bychom nyní rádi ke žluté kružnici ještě přidali do akce hnědý 6úhelník. Nástroj nám to dovoluje. Můžeme si vybrat. Buď stiskneme datové (levé) tlačítko "jako obvykle", pak potvrdíme DOSAVADNÍ výběr a hranol prostřelí jen žlutá kružnice, nebo pomocí kombinace Ctrl+datové tlačítko určíme ještě hnědý šestiúhelník, který se okamžitě do akce zapojí a situace na obrazovce PŘED potvrzením akce (tj. před dvojnásobným výstřelem) vypadá takto. (Výzva se Stavového řádku je vystřižena do obrázku, aby si jí každý všiml...)

Nyní akci potvrdíme (obyčejným) datovým tlačítkem. Pochopitelně bychom mohli určovat s klávesou Ctrl další profily, ale už jiné nachystány nemáme, tak nezbývá než nachystanou akci dokončit - levé tlačítko na myši, jako obvykle. Výsledkem je 2x proděravěný hranol a zmizení obou profilů (viz volba Profil:Skrýt).

Poznámka: Trik s klávesou Ctrl je velmi častý a především při 3D modelování se - pro vícenásobný výběr - nabízí. Proto se dívejte na Stavový řádek, abyste tuto příjemnou a užitečnou možnost neminuli. Vícenásobný "Ctrl-výběr" může významně pomoci a ušetřit čas.

Podívejme se nyní ještě na některé jiné varianty nástroje Oříznout těleso křivkou. Zkusme neprostřelit hranol kružnicí celý, ale jen do určité hloubky. Stačí zvolit (druhou) Metodu: Definovat hloubku, a tuto Hloubku nastavit. Pozor! Hloubka se nepočítá od horní podstavy hranolu, ale od řezacího profilu. Navíc vyzkoušíme, jak se projeví jiná volba parametru Profil: Ukázat.

Vyříznutý otvor je skutečně jen do určené (na předešlém obrázku naznačené) hloubky.  Žlutá kružnice zůstala v modelu.

To, že jsme kružnici - řezací profil - v modelu ponechali, má důležitý význam. Mezi tímto žlutým profilem a otvorem v zeleném hranolu (se žlutým otvorem) trvá vazba. Jakmile nějak kružnici změníme; stačí ji vybrat nástrojem Vybrat prvek, a pak pohnout s úchyty určující její polohu nebo poloměr, tak se tato změna se okamžitě na otvoru v hranolu projeví.

Ještě, jako bonus, si ukážeme, jak se akce změní, když zadáme v (první) Metodě: Vnější profil. (Místo dosud používaného Vnitřního profilu.)

Vše proběhne stejně, avšak výsledek je naprosto inverzní. Ze zeleného hranolu zmizí přesně to, co z něj v předešlém případě (Vnitřní profil) zůstalo, a naopak.

Zbývá ještě vyzkoušet, co znamená volba v (první) Metodě: Rozdělit těleso. Tu si vyzkoušejte sami za domácí úkol. A nenechte se zmást, že akce proběhla a nic se nestalo. I stalo se, a ověřit to lze například nástrojem Přesunout prvek...

Úpravy parametrického tělesa nástrojem Vybrat prvek

Další lekce z parametrického modelování

 

 

 

 

 

 

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře