Grafika pre vytyčovací výkres

Vytyčovacie prvky trasy je možno získať jednoduchým postupom, ktorý predvedieme na pripojenej nahrávke.

Predpokladom je, že máme pripravené vhodné nastavenia (preferencie). V našom prípade použijeme preferencie s názvom "Default" a "vytyč_tab".

V nahrávke najprv ukážeme existujúce trasy, na ktoré následne použijeme povel   Popis směrového řešení   na vykreslenie vytyčovacích prvkov trasy.

Tabuľku so zoznamom bodov trasy vygenerujem pomocnou aplikáciou iNGs_TabHB - pozri príspevok .....

 

 

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře