OpenRoads - CivilGeometry prvý raz

V nových verziách aplikácii rodiny InRoads V8i sa nachádza nový spôsob trasovania geometrie - s názvom CivilGeometry. Je to úplne nový spôsob, ktorý mení doteraz zaužívané postupy práce, na ktoré sú možno zvyknutí existujúci používatelia.

Na trasovanie sa namiesto pôvodných nástrojov:

používajú nové nástroje:

Hlavný rozdiel je nasledovný:

  • Pôvodné nástroje  pracujú síce v grafike, no výsledok je uložený do súboru .ALG - mimo výkresu ako samostatný súbor na disku.
  • Nové nástroje pracujú tiež v grafike, ale výsledok je uložený v grafike - v práve otvorenom  výkrese.

Interaktívny spôsob práce pri trasovaní zodpovedá inováciám, o ktorých píše náš kolega Peter v príspevku Co na nás (možná) čeká v novém MicroStationu? . Počas práce nás teda sprevádza nové parametrické okno a pri práci s grafikou plávajúce parametre.
                     

V pripojenej ukážke vidno princíp, akým sa dá po novom pracovať s trasou. Trasa bola vložená po prvkoch, potom "zviazaná" do jedného ťahu a následne sa ňou narába tak, ako je ukázané vo videu.

Druhý krok bude už trošku komplexnejší:

 

Výsledok je samozrejme možné uložiť do pôvodného formátu ALG, alebo exportovať cez LandXML.

 

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře