CAD Lexikon

Režimy ovládání

Čtyři základní režimy ovládání určují, kam se "pošle" stisknutá klávesa (znak, číslo, šipka, speciální klávesa typu Ctrl,...) Mezi režimy je možné se přepínat (je třeba mít aktivní implicitní menu funkčních kláves) pomocí F9,F10,F11 a F12. Jednotlivé příkazy určují aktivaci příslušného režimu.

Číst dál: Režimy ovládání

Podivné mihotavé značky uprostřed obrazovky

V nových verzích MicroStationu/PowerDraftu/Bentley View někdy na uživatele náhle uprostřed obrazovky vybafne podivná šedomodrá značka, nesměle zabliká a když se uživatel dostatečně vyleká, tak zmizí. Můžeme si ji nevšímat, přesto nás možná bude zajímat, co to mělo znamenat a zda to není buď něco škodlivého, nebo naopak nějaký účinný pomocníček, kterého by bylo škoda ignorovat.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Kontextové nabídky na pravém tlačtku

Pravé tlačítko je v MicroStationu/PowerDraftu/Bentley View odjakživa vyhrazeno k jedné jednoznačné akci - k odmítání, k rušení, k zastavení. Jakmile chce uživatel něco zastavit nebo něco nedodělat, tak klepne (klikne) na pravé tlačítko myši. V posledních verzích však má pravé tlačítko další možnosti. Uživatel je sice může ignorovat, ale já si myslím, že by to byla škoda.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Filtrování položek

Dialogy, které obsahují (nějaký) seznam položek, mají (někdy) možnost tento seznam tzv. filtrovat - zadáním určitého řetězce znaků zajistíme, že se v dialogu nebude vypisovat dlouhý a nepřehledný seznam, ale jen ty položky, které nás zajímají. Jsem přesvědčen, že standardní uživatel se bez filtrování dokáže obejít, avšak stejně tak jsem přesvědčen, že filtrováním (když už ho bude umět) může uživateli několikrát za den ušetřit "pár sekundek". A znáte to: sekunda k sekundě...wink

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Chytni-a-táhni v MicroStationu

Typickým trikem, který může při rutinní práci v MicroStationu/PowerDraftu/BentleyView/Navigatoru ušetřit pár sekund (ale znáto to: sekunda k sekundě...) je technika Drag-and-Drop (česky: Chytni a táhni). Vyžaduje to od uživatele trochu trpělivosti, pevnou ruku na myši a především odvahu si postup jednou vyzkoušet a ujasnit si, zda právě tento trik (ve specifické situaci) je pro něj užitečný.

Číst dál: Chytni-a-táhni v MicroStationu

Proměnlivá kontextová nabídka

Kdysi dávno, přesněji v minulém tisíciletí, se v hlavách (tehdy ještě mladých a neklidných) vizionářů firmy Bentley usadila myšlenka vytvořit CAD aplikaci nového typu a zároveň budoucnosti - tzv. objektový MicroStation. Z této vize bohužel/bohudík (nehodící se škrtněte!) sešlo. Oč tehdy šlo? Základní myšlenka byla prostá, avšak pravděpodobně neuskutečnitelná: Uživatel by ve výkresech nepracoval s obyčejnými prvky, ale s objekty (pod tímto pojmem si zkuste představit cokoliv...), a každý objekt by měl svoje vlastní postupy tvorby, údržby, změny, likvidace atp. Objektový MicroStation by již neměl panely s obecnými nástroji typu Kopírovat, Změnit rozměr, Kótovat ap., ale měl by metody - jakmile by se kurzorem ukázalo na nějaký objekt (úsečka, reference, rastrový obrázek, XLS tabulka, rámeček kresby,...) tak by se uživateli nabídly jen takové akce, který pro daný objekt mají smysl. 

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Pravé tlačítko v MicroStation CONNECT

Nová verze MicroStation CONNECT používá pravé tlačítko myši nejen jako přerušovací (rychlé klepnutí), ale také jako prostředek k vyvolání kontextové nabídky (stisknutí a přidržení). Tento princip byl zaveden (jak velela aktuální móda) již ve verzi V8i. Nicméně nový MicroStation CONNECT nabízí některá vylepšení a především zjednodušení.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Rychlé klávesy v MicroStation CONNECT

Nová verze MicroStationu CONNECT umožňuje pomocí rychlých kláves aktivovat požadovaný nástroj bez nutnosti bloumat po obrazovce kurzorem a mačkat levé tlačítko na myši.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Pravé tlačítko na pásu

V tomto článku je popsáno, jak v MicroStationu CONNECT nabízí pravé tlačítko v různých situacích (kam právě ukazuje kurzor) všelijaké kontextové nabídky. Na jednu důležitou situaci se nyní podíváme podrobněji: Jak vypadá kontextová (rozbalovací) nabídka, když kurzor ukazuje na nějaký pás, nebo na skupinu v pásu.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Závada v Rychlých klávesách

MicroStation (popř. PowerDraft) CONNECT Edition nabízí uživatelovi možnost aktivovat (nějaký) nástroj, popř. otevřít (nějaký) dialog pomocí Rychlých (horkých) kláves. Nicméně tato rychlá a příjemná (když se uživatel pro oblíbený nástroj naučí příslušný dvojhmat) služba má nepříjemnou závadu.

Číst dál: Závada v Rychlých klávesách