AECOsim a obyčejné objekty

V předešlém článku o AECOsimu CONNECT jste se mohli seznámit, jak vytvářet stavební objekty (např. stěny) pomocí nástrojů AECOsimu a předpisu, jak je (konkrétní) stavební objekt definován v aktivním Datasetu. V tomto článku si ukážeme, že položky z Datasetu můžeme přiřazovat libovolným prvkům, které vznikají nebo již vznikly jinak, než nástroji AECOsimu.

AECOsim CONNECT dokáže s "obyčejnými" objekty, které byly vytvořeny nástroji MicroStationu (popř. byly do modelu importovány z jiných aplikací typu Revit), pracovat, jako kdyby to byly AECOsim objekty. 

Podívejme se nejdříve, jak lze vytvořit něco obyčejného - třeba sloup, pomocí MicroStation nástroje Place Cylinder (Umístit válec) a zároveň tomuto sloupu přiřadit položku z Datasetu.

Všechno důležité je na předešlém obrázku zvýrazněno modrým obdélníčkem. 

  • Zvolíme Pracovní tok (Workflow) Modeling - to znamená nástroje MicroStationu pro modelování obyčejných těles a ploch. (vlevo nahoře).
  • Na pásu Solids/Primitives (Základní tělesa) spustíme nástroj - Cylinder (Vytvořit válec)
  • Na liště (která se jmenuje Family/Part Toolbar, ale jejíž titulek, je-li ukotvena, není vidět) zvolíme z jakého materiálu (a rodiny) bude válec/sloup vytvořen.
  • Válec umístíme v nějakém pohledu obvyklým způsobem.

Na následujícím obrázku můžeme porovnat vlastnosti dvou sloupů, ten delší - vlevo - byl vytvořen s materiálem z AECOsim Datasetu. Ten kratší - vpravo - žádný materiál přiřazen nemá. Nemusíme pro toto porovnání aktivovat nástroj Analyzovat prvek, stačí na sloupy ukázat kurzorem a vše potřebné se dozvíme z vyskakující bubliny. 

Zbývá drobnost - jak přiřazování aktivního materiálu (Part) z aktivní rodiny (Family) zrušit. Aby následně vytvářený objekt neměl s AECOsimem a jeho Datasetem nic společného. Je to snadné, v seznamu Rodin a Materiálů je hned na začátku prázdná kolonka - tedy žádný materiál. Stačí tento řádek vybrat a žádná vazba mezi novými "obyčejnými" tělesy a položkami v Datasetu nevznikne.

Poznámka: Pokud jste si oblíbili nový (ve verzi CONNECT) nástroj Vytvořit lineární těleso (Linear Solid) a jeho možnosti, jak 3D objekty parametrizovat, pak snadno nahlédnete, že jednoduchým výběrem z lišty Family/Part Toolbar nařídíte "parametrické stěně" - tedy lineárnímu tělesu, aby byla stěnou, jak ji zná a rozpozná AECOsim.

Poznámka: AECOsim umí takto přiřadit položku z datasetu i objektům, které nejsou tělesa - obdélník, lomená čára ap. Praktický význam této možnosti mně (teoretikovi) uniká...Třeba se vám, praktikům bude tento poznatek hodit.

Zbývá ještě jedna důležitá informace. Lze položku z Datasetu přiřadit nějakému objektu v 3D modelu dodatečně? Je to důležité například tehdy, pokud od nějakého spolupracovníka převezmete budovu, která nebyla vytvářena v AECOsimu, ale buď v "pouhém" MicroStationu, nebo v nějaké jiné BIM aplikaci.

Bohužel nefunguje triviální postup, podobný, který snadno změní atributy prvku (barva, vrstva, typ čáry,...). Nestačí objekt vybrat, a pak následně provést volbu rodiny a materiálu (Family, Part) z lišty Family/Part Toolbar. Je třeba použít explicitní nástroj Apply Part (Aplikovat materiál).

Nástroj Apply Part naleznete v pracovním toku AECOsim (volba vlevo nahoře), na pásu Data/Reporting.

Všimněte si, že je možné ze zvoleného materiálu na následně určený objekt aplikovat jen vybrané atributy tohoto materiálu: Vzhled (Symbology - barva, tloušťka a typ čáry, průhlednost), Vrstva (Level), Automatické kótování (Auto Dimension), a také výšku a tloušťku  - pro stěny.

Po aplikaci materiálu se dotčený objekt chová jako standardní AECOsim objekt - viz následující obrázek.

Na liště Family/Part Toolbar si všimněme ještě ikonky s kapátkem (zcela vlevo). Kapátko provede totéž, co jindy: z určeného prvku převezme jeho rodinu a materiál (Family, Part) a učiní je aktivními. Lze tak snadno přenést materiál z jednoho objektu na jiný. A je jedno, zda objekt, na nějž je materiál kapátkem přenesen, už nějaký materiál z nějaké rodiny přiřazený měl, či nikoliv.

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře