Vlastný typ konštrukcie

Speedikon obsahuje predpipravené katalógy, ktoré už obsajujú nastavené rozmery, hrúbky, či materiálovú skladbu stavebnej konštrukcie. Samozrejme nie je možné, aby katalóg obsahoval všetky varianty, ktoré sa v praxi vyskytujú. Preto je možné tieto katalógy (triedy) rozširovať. Ako doplniť nový variant si ukážeme na stenách.

 Po spustení príkazu na umiestnenie steny sa zobrazí dialóg, ktorý obsahuje štyri predpripravené typy stien, dve nosné a dve nenosné. Pridať vlastný typ steny je možné urobiť doma spôsobmi.
Prvý spôsob je priamo obsiahnutý priamo v dialógu. Vedľa typu steny „Vnútorná stena nosná“ je ikona tužky. Týmto príkazom je možné pridať, editovať, alebo odobrať typ steny z katalógu tried. Kliknite na ikonu tužky a zobrazí sa panel pre editáciu tried.
Oba dialógy Umiestnenie jednoduchej steny a Kódy tried si umiestnite vedľa seba.

V okne Umiestnenie jednoduchej steny  nastavte potrebné parametre ako hrúbka, či materiál steny. Keď sú požadované hodnoty nastavené, v okne Kód triedy zadajte nový názov a kliknite na Pridať.

Nová stena je vytvorená. Dostupná bude ale len v projekte, v ktorom bola vytvorené. V novom projekte sa už nebude nachádzať. Hotový projekt je ale možné použiť ako šablónu pri zakladaní nového projektu. Niečo ako zakladací dgn súbor.
Druhý spôsob je trochu neštandardný, ale zmena sas objaví vo všetkých projektoch. Všetky katalógy (triedy), sú zapísané v textovom formáte v súboroch .tbl. Pri štandardnej inštalácií sú umiestnené v adresáry :
C:\Program Files (x86)\Bentley\speedikon M V8i (SELECTseries 1)\system\std\tbl\
Tu nájdite súbor wall_sng.tbl a otvorte v textovom editore napríklad notepad.
Súbor obsahuje definované typy stien
...
'Obvodová stena nosná' 450.000000 1700 3250.000000 0.000000 1 10 'Vonkajšia stena nosná' 280 'Neurčené' '*' '' 1700 1700 'Material';
'Obvodová stena nenosná' 100.000000 1900 3250.000000 0.000000 1 21 'Vnútorná stena nenosná'260 'Neurčené' '*' '' 1900 1900 'Material';
'Vnútorná stena nosná' 250.000000 1760 3250.000000 0.000000 1 20 'Vnútorná stena nosná' 270 'Neurčené' '*' '' 1760 1760 'Material';
'Vnútorná stena nenosná' 100.000000 1900 3250.000000 0.000000 1 21 'Vnútorná stena nenosná' 260 'Neurčené' '*' '' 1900 1900 'Material';
...
Pridejte nový riadok, napríklad skopírovaním už existujúceho riadku a zmeňte názov „Moja nová stena hr.125mm“ a hrúbku 125.000000
'Moja nová stena hr.125mm' 125.000000 1900 3250.000000 0.000000 1 21 'Vnútorná stena nenosná' 260 'Neurčené' '*' '' 1900 1900 'Material';
Po uložení súboru a novom spustení speedikonu bude Moja nová stena dostupná v každom projekte.

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře