Dynamické pohledy, základní info

Pojem "Dynamické pohledy" se objevil jako trochu odstrkovaná novinka ve verzi MicroStationu V8i. Jedná se nikoliv o jednoduchou, jednorázovou a plytkou akci typu "ejhle, nový nástroj!", nýbrž o koncepci. Aby uživatel mohl s dynamickými pohledy pracovat a využívat je, je třeba vědět nejen, kde "mají ikonky a dialogy", ale především, co je třeba udělat, aby se požadovaný dynamický pohled rozeběhl, plnil svou funkci a především byl uživateli užitečný. 

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře