Licencie

Nový CONNECT Licensing

CONNECT Licensing je nový licenční model Bentley, který poskytuje vyšší bezpečnost a optimalizuje používání produktů podle pravidel Bentley SELECT Subscriptions.

CONNECT Licensing nahrazuje pro SELECT uživatele dřívější licenční mechanismus - známý jako SELECTServer Licensing. V následujících čtyřech odstavcích je výtah z popisu této nové technologie ze souboru ReadMe (pro MicroStation CONNECT Edition Udpate 11).  Pro zpřehlednění novinek (od starého způsobu licencování) jsou tyto zvýrazněny tučně.

1) CONNECT Licensing je integrován do Bentley Identity Management System (IMS) a spolupracuje s Bentley CONNECT technologiemi. Umožňuje v reálném čase podávat hlášení o využívání produktů, včetně podrobných výstražných zpráv pro uživatele. Nabízí administrátorům vyšší úroveň možností, jak pracovat s licencemi ve vaší organizaci. Neposkytuje pouze další nové možností pro sledování a správu licencí a jejich využívání, nabízí i nové pokročilé licenční nástroje, které vylepší digitální procesy.

2) Pro CONNECT Licensing musí být všichni uživatelé registrováni v Bentley Identity Management System (IMS) a zapsáni v aplikaci CONNECTION Client (zdroj a postup pro stažení aplikace), až poté budou mít přístup k Bentley aplikacím. Aktivace příslušného produktu nyní bude probíhat při zapsání uživatele v aplikaci CONNECTION Client s platným IMS identifikátorem, který je propojen s jeho účtem.

3) Uživatelovo zapsání bude nahrazovat tradiční aktivační klíče, a také nabízet zvýšenou bezpečnost, protože administrátoři budou moci snadno koordinovat potřeby uživatelů, kteří mají přístup k softwaru společnosti Bentley. Licenční práva jsou garantována a udržována pomocí CONNECT licenční služby Entitlement Management Service. Jakmile se uživatelé zapíší do služby CONNECTION Client, získají přístup do projektů své organizace, mohou stahovat nové verze softwaru, obdrží relevantní upozornění a bude možné sledovat on-line, jak licence využívají.

4) Důležité: CONNECT Licensing nabízí nový způsob upozorňování na nadměrné využívání licencí. Administrátor může určit, zda budou uživatelé upozorňováni, že při spuštění programu překračují povolený počet licencí. Toto upozornění bude uživatele varovat, že při spuštění (popř. dalším používání) programu bude mu poskytnuta termínovaná licence - tj. licence, za kterou je třeba dodatečně platit. Pokud se uživatel ocitne v této situaci, může produkt ukončit, aniž by licence byla použita, nebo potvrdit, že termínovanou licenci (která bude vygenerována) při spuštění produktu využije, a to podle nastavení, která mu administrátor přidělil.

Poznámka: Administrátor Bentley produktů má nyní možnost ZAKÁZAT jednotlivým uživatelům používat termínované (nadpočetné) licence, za které je poté třeba zaplatit. Nebo může určit, kteří uživatelé nemohou a kteří mohou tyto termínované licence - na určitý produkt - používat.

Na oficiálních Bentley stránkách je k dispozici (zdánlivě) stručný popis (v češtině), jak se Bentley uživatel může registrovat. Naleznete zde dva výukové filmy (v češtině) a jsou zde i odkazy na podrobné popisy (také v češtině) v souborech PDF:

Příručka pro administrátory a správce

Technické dotazy - FAQ

Informační list

Shrnutí:

A) Nový způsob licencování musí v organizaci připravit administrátor.

B) Každý uživatel v organizaci musí být zapsán do služby CONNECTION Client - připraví administrátor, zapisování uživatele je možné provádět automaticky při spuštění Windows. Uživatel se nemusí o nic starat.

C) Nová licenční technologie vás sice jednorázově zatíží, přináší několik výhod (viz výše).

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žiadne komentáre