Články

Měřítko anotací

Měřítko anotací je skrytý a trochu tajemný kout MicroStationu/PowerDraftu, a pokud si ho někdo vyzkouší bez určitého úvodu do problematiky, tak bude zklamán, protože "to neudělá nic".  Tento článek by měl být takovým úvodem.

Nejdříve si musíme definovat, co je to anotace. Takový prvek MicroStation nemá - žádný nástroj typu Umístit anotaci v panelech úloh a nástrojů nehledejte. Anotace je obecný název pro prvek MicroStationu, který ve výkresu může automaticky podléhat změně měřítka, aniž by bylo potřeba ho měnit - například nástrojem Změnit velikost prvku. Anotací může (ale nemusí) být:

  • text (i víceřádkový, i s textovým polem)
  • kóta (jakéhokoliv typu, včetně poznámek s odkazem)
  • buňka (grafická i bodová)
  • značka a symbol (panel Značky a symboly: nabídka Nástroje/Značky a symboly)

V praktickém použití je to jednoduché: Jakmile se v okně Parametry funkce při umisťování textu/kóty/buňky/... nabídne grafický přepínač Měřítko anotací, tak je možné vytvářený prvek podřídit aktuálnímu měřítku anotací.

alt

Na obrázku vidíte, že je při umisťování délkové kóty a textu měřítko anotací zapnuto a oba nové prvky se tomuto měřítku okamžitě po umístění do výkresu přizpůsobí. Všimněte si (žlutá bublina), že při umisťování kóty je anotační měřítko nastaveno na hodnotu 50:1 - kóta bude 50x větší, u textu je toto měřítko nastaveno na 1:1 - to znamená, že text bude ukazován "ve své velikosti", a to 200 mm, jak snadno nahlédnete v položkách Výška/Šířka. 

Tedy: text je sice "změněn" podle anotačního měřítka, ale v poměru 1:1, takže vlastně změněn není, i když by změněn být měl. No...  nechci to nijak filosoficky pitvat, zkuste mi však uvěřit, že tato změna-nezměna velikosti textu má svůj význam.

Prvek, který má nařízeno, že se přizpůsobí anotačnímu měřítku (budeme mu říkat anotační prvek), se tomuto měřítku nepřizpůsobí jen v okamžiku vzniku, ale i kdykoliv později. Stačí (centrálně, pro celý model) změnit anotační měřítko a všechny anotační prvky se patřičně zvětší nebo zmenší.

Kde můžeme anotační měřítko změnit?  

Anotační měřítko je atribut modelu, a proto ho nalezneme v dialogu  Vytvořit model nebo Upravit vlastnosti modelu. Oba tyto modální dialogy otevřete z dialogu Modely pomocí příslušných ikon. Já však doporučím jednodušší a přehlednější způsob. V nabídce Nastavení si pomocí položky Jednotky výkresu otevřete malý (nemodální) dialog, v němž je možné kdykoliv měřítko anotací změnit.

alt

Pozn.:Tato možnost však u starších verzí (V8 XM a dřívější) chybí.

Následující film názorně ukáže, jak při umisťování textů do výkresu může anotační měřítko ovlivnit jejich velikost. Nejdříve budeme jako naprostí začátečníci dosti nevšímaví: Sice si zapneme přepínač Měřítka anotací, ale nepostřehneme, že měřítko je "1:1". A tak text bude stále stejně veliký. Druhý pokus už bude úspěšný, a na závěr si ukážeme, jak automaticky dojde ke změně velikosti anotace, když se změní měřítko anotací.

Jak si připravit a použít anotační buňku se dozvíte zde.

 

Jak se anotační měřítko uplatní, když je anotační prvek v referenci, se dozvíte zde.

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře