Nový speedikon V8i (SS5) česky

Společnost Bentley uvolnila novou verzi architektonické aplikace speedikon v českém jazyce s (česko)slovenským datasetem (databanka stěn, podlah, stropů, otvorů, schodišť atp.) .

Číst dál: Nový speedikon V8i (SS5) česky

Vlastný typ konštrukcie

Speedikon obsahuje predpipravené katalógy, ktoré už obsajujú nastavené rozmery, hrúbky, či materiálovú skladbu stavebnej konštrukcie. Samozrejme nie je možné, aby katalóg obsahoval všetky varianty, ktoré sa v praxi vyskytujú. Preto je možné tieto katalógy (triedy) rozširovať. Ako doplniť nový variant si ukážeme na stenách.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Výukový manuál a demo príklad

Prvé kroky s programom speedikon Architectural môže uľahčiť výukový manuál s demo príkladom. Dokument je určený na rýchle oboznámenie sa základnou funkcionalitu programu speedikon tak, aby čitateľ získal informáciu o jeho používaní a mohol začať v speedikone pracovať. Počas práce s manuálom je vytváraný veľmi jednoduchý projekt rekreačného objektu s dôrazom na slovo demonštračný. Uvedený príklad si nekladie za cieľ vytvoriť projekt objektu, ktorý bude po konštrukčnej stránke bezchybný, ale čo najrýchlejšie osvojenie si logiky práce v programe speedikon.

Už vytvorený demo projekt a výukový manuál si môžete stiahnuť z nášho ftp serveru.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Inštalácia speedikonu

Postup inštalácie Speedikonu je veľmi jednoduchá. K dispozícií sú dve verzie. speedikon Architectural (arcms08110719cs.exe), alebo Speedikon Industrial (indms08110719cs.exe). Po spustení inštalačného balíku dôjde najskôr k jeho rozbaleniu na disk a potom k automatickému spusteniu samotnej inštalácie.

Číst dál: Inštalácia speedikonu