Ako zobraziť hranicu násypov/zárezov

Pri výpočte objemu medzi dvoma povrchmi je treba dokladovať miesta násypov resp. zárezov.

Na analýzu vzájomného vzťahu dvoch povrchov sa používa u aplikácií rodiny InRoads funkcia Izopachový povrch. Je to povrch, ktorého Z-súradnica je definovaná ako rozdiel výšok dvoch povrchov.

 


Z toho vyplýva, že tento povrch je možné využiť aj na zdokumentovanie vzťahu dvoch povrchov (násypy/zárezy, prieniková čiara). Treba si len uvedomiť, že výsledné poradnice Z sa nachádzajú "v okolí nuly". Pri vyhodnocovaní (vrstevnice, trojuholníky a pod.) nehľadajme teda v okolí výšok porovnávaných povrchov, ale okolo nulovej Z-ovej hladiny.

Vediac teda tieto fakty, môžeme zobraziť plochu násypov a plochu zárezov v situácii. Postupujeme nasledovne:

1.  Otvoríme existujúce povrchy/DTM pre porovnanie. 

2.  Vyvoláme funkciu  Povrch > Návrh povrchu > Generovat izopachový povrch

3.  Nastavíme povrchy - v našom príklade sme nastavili ako základný povrch "teren", druhý povrh "kryt" a výsledok chcem uložiť do novovytvoreného povrchu "rozdielovy_povrch"

4.  Nastavíme parametre vyhdnotenia - nastavili sme požiadavku, aby sa rozdiel vyhodnotil v každom bode každého povrchu, nie len v zadanom kroku alebo v strede trojuholníkov. 

5.  Tlačítkom <Použít> spustím vyhodnotenie rozdielu oboch zadaných povrchov.

Po ukončení sa v zozname povrchov objaví nový povrch (v našom prípade to bude povrch s názvom "rozdielovy_povrch". Tento vyhodnotíme známymi metódami, napr. nasledovne:

1.  vyvoláme funkciu Povrch > Zobrazit povrch > Barevně kódované výšky

2.  nastavíme rozdielnu farbu pre záporné výšky a pre kladné výšky,

3.  tlačítkom <Použít> spustím generovanie grafiky.

 

Tým dostaneme mapu násypov a zárezov.


 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře
Powered by Komento